Anden uddannelse

Breadcrumb

Anden uddannelse

December 1992

Røgdykker

Har gennemgået CF-korpsets uddannelse til og bestået den afsluttende prøve.

Februar 2010

EUD-IT på Køge Handelsskole

Her deltaget i og gennemført

  • IT-kompetenceafklaring,
  • efteruddannelse indenfor anvendelse af IT og IT-medier,
  • udarbejdet et tilfredsstillende projekt, indenfor afdelingens arbejdsområde

Endvidere har deltageren ved mundtlig eksamen, med ekstern censor, demonstreret en tilfredsstillende viden indenfor anvendelse af IT og elektronikse værktøjer som hjælpemiddel i undervisningssituationen, som beskrevet i Undervisningsministeriets forskift herom.

Nærværende kompentencebevis giver merit i forhold til "Det pædagogiske IT-kørekort" ved ansættelse på Køge Handelsskole.

Juni 2011

Bål med de bare næver

Vi har altid været fascineret af at kunne lave ild uden hjælpemidler helt fra bunden. Mange prøvet det i FDF, men der er få der er lykkes med det. Og som med alle andre håndværk handler det blot om at kende teorien ordentligt, have set det udført i praksis, og få mulighed for at prøve det imens der er en instruktør der kan vejlede én til at gære det helt rigtigt. På dette kursus lærer alle at lave ild.

April 2013

Kanoinstruktør

Eksamineret i forholdt til Kanosamrådets retningslinjer, som TURKANO INSTRUKTØR 2

Juni 2014

Gennemført Learning for Lifes "Youth Protection Training"

December 2016

Digitale teknologier i de erhvervsrettede uddannelser

Et 10 ECTS point valgmodul på Diplom­uddannelse i erhvervs­pædagogik.

Blev afsluttet med en opgave med titlen IKT Transfer og Differentiering, der blev bedømt til karakteren 10 (7-trinsskalaen)

Løbende...

Førstehjælp - Niveau mellem

  • November 2010 - 12 timer
  • Februar 2013 - 4 timers vedligeholdelse
  • Februar 2015 - 4 timers vedligeholdelse